Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 23 2014

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med at FNs sikkerhetsråd er et overnasjonalt organ?
 2. Hva menes med vetorett i Sikkerhetsrådet?
 3. Hva menes med penneholderordningen?
 4. Hva er forskjellen mellom et forslag og en resolusjon i Sikkerhetsrådet?
 5. Hva kan det bety når et medlem av Sikkerhetsrådet avstår fra å stemme over et forslag?
 6. Gjør greie for hvilke to betingelser som må være oppfylt for at et forslag skal gå igjennom i  Sikkerhetsrådet.
 7. Hvordan har bruken av veto fordelt seg mellom  de fem faste medlemmene? I hvilke konflikter har bruken av veto vært størst?
 8. Gjør greie for hva forskjellen mellom fast og valgt sete kan innebære i praksis.
 9. Hvilken arbeidsdeling har utviklet seg blant de faste medlemmene i seinere år?
 10. Diskuter hvor representativt Sikkerhetsrådet er når vi vet at mer enn 4 av 5 innbyggere i verden bor i det globale sør.
 11. Gjør greie for noen typiske måter Sikkerhetsrådet kan reagere på i sine resolusjoner.
 12. Gjør greie for hvordan arbeidsmengde og åpenhet har endret seg i Sikkerhetsrådet i seinere år.
 13. Hvordan har en allerede skjev maktfordeling i Sikkerhetsrådet blitt enda skjevere i seinere år.
 14. Gjør greie for den vanskelige balansegangen og dilemmaet for Sikkerhetsrådet mellom legitimitet og effektivitet.
 15. Diskuter hvorfor mange av FNs medlemsland legger så stor vekt på å bli valgt inn i Sikkerhetsrådet.

Lenkeforslag til denne artikkelen

 1. Søk gjerne med søkeord Sikkerhetsrådet på hvorhenderdet.nupi.no. Der finnes blant annet artikkelen Reform av FN
 2. Hovedsiden til Sikkerhetsrådet
 3. FNs temaside fred og sikkerhet
 4. Formelle møter i Sikkerhetsrådet, gruppert etter år
 5. Nettstedene til de fem faste medlemmene: Kina, Frankrike, Russland, Storbritannia og USA
 6. FN-TV - videoer fra formelle møter i Sikkerhetsrådet
 7. Reliefweb (FN)
 8. International Crisisgroup 
 9. International Security Network   | stort utvalg av videoer

 

 

 

 

Relaterte kompetansemål