Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 25 2014

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva deler de to prisvinnerne, hva skiller dem?
 2. Hva vil det si å bli nominert?
 3. Hva menes med barnearbeid? Bruk medier, se f.eks. lenkeforslagene til denne artikkelen.
 4. Hva menes med levelønn?
 5. Hvilken dag og dato blir Nobels fredspris utdelt på?
 6. Hvor mange barn står utenfor skoleportene?
 7. Hvor mange barn dør årlig før fylte fem år?
 8. Hvordan har andelen barn som går på skole utviklet seg globalt gjennom de siste par tiårene?
 9. Hvordan har antallet barnearbeidere utviklet seg siden 1990?
 10. Gjør greie for hvorfor fredspristildelingen for 2014 kan kalles smart og klok.
 11. Gjør greie for en ond sirkel om fattigdom, barnearbeid og utdanning som Kailash Satyarthi ofte viser til.
 12. Smågruppearbeid  (2-3): Lag en presentasjon på mindre enn fem minutter enten av Malala Yousafzay eller Kailash Satyarthi med vekt på hva deres arbeid betyr for andre. Èn presentasjon av hver av de to framføres for resten av klassen.
 13. Diskuter hvorfor utdanning er så viktig både i for fremme av utvikling og av fred.
 14. Diskuter innholdet i setningen «Utdanning for jenter er en nøkkel til et mer verdig liv seinere i livet.»
 15. Hva sier du når ... din venninne forteller at hun har sluttet å kjøpe klær fra land med mye barnearbeid og heller kjøper i bruktbutikk?
 • du som butikkeier har fått et tilbud om å kjøpe et vareparti fra en tekstilfabrikk i India?
 • du som styremedlem i en fotballklubb får valg mellom å øke medlemskontingenten med 200 kroner, eller kjøpe billige fotballer produsert av barn?
 • en venn sier at fagorganisering er en viktig måte for å bedre arbeids- og lønnsforhold og få barn i skole?
 • du får vite at din 13 år gamle fetter må arbeide i familiens sommerbutikk i halve skoleferien
 • Begrunn svarene
 1. Diskuter påstanden «Med vår nokså nære forhistorie har vi ingen rett til å kritisere barnearbeid i dagens utviklingsland.»
 2. Diskuter hva som ligger i påstanden «Fredsprisen for 2014 setter søkelys på skyggefulle sider ved globaliseringen.»
 3. Diskuter påstanden «Et land må først ha kommet opp på et visst utviklingsnivå før det internasjonale samfunnet kan kreve at de har stanset alt barnearbeid.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål