Arbeidsoppgaver til HHD nr. 9 2015

Les artikkelen

Bilder av sentrale EU-skeptikere
Hvor hender det? nr. 9 2015

EU-skepsis i medvind

12. Apr 2015
 • Mark Leonard

EU-skepsis har iblant blitt sett på som en særegen britisk sykdom, men denne skepsisen har nå spredd seg over hele kontinentet. Tilliten til det europeiske prosjektet har...

Oppgaver

 1. Hvordan skiller dagens EU-kritikk seg fra den som rådet grunnen for noen år siden?
 2. EU-skepsis er blitt langt mer enn et britisk fenomen alene, sier forfatteren. Hvordan begrunner han dette utsagnet?
 3. I hvilke land synes skepsisen overfor EU å være størst?
 4. Hvilket lurt trekk mener forfatteren at det britiske partiet har gjort for bedre å nå fram med sin EU-skepsis?
 5. Hva er forskjellen mellom EU i dag og for om lag 20 år siden, slik den legges fram i artikkelen?
 6. Hva mener forfatteren er «den virkelige trusselen» fra EU-skeptikerne?
 7. Gjør kort greie for valget til Europaparlamentet i 2014. Diskuter hvordan  valgdeltakelsen kan ha påvirket utfallet av valget.
 8. Gjør greie for hva forfatteren mener med at EU-skeptikerne gjør politikk til en konflikt mellom folket og elitene.
 9. Diskuter verdien av Adam Lurys inndeling av velgere i tre stammer.
 10. Diskuter påstanden: «Opprørspartienes suksess er den politiske konsekvensen av økt økonomisk ulikhet.»
 11. Forfatteren mener at eliter og folk flest ser forskjellig på EU. Hva mener han med dette? Diskuter om dere er enige i denne vurderingen
 12. I artikkelen framholdes nye måter å delta politisk på. Hvilke er disse? Diskuter hvor dekkende disse er for politisk deltakelse i Norge?
 13. Det indre marked og utvidelsen av EU mot øst har gått fra å være et stort pluss for mange EU-innbyggere til å bli et stort minus. Hvorfor har denne utviklingen funnet sted?
 14. Diskuter rådet «De etablerte partiene må bli mye flinkere til å anerkjenne den EU-skeptiske kritikken. av Europa».