Quiz til denne artikkelen

Denne delen fungerer dessverre ikke uten javascript. Aktiver javascript i nettleseren for å fortsette.

Spørsmål 1 av 8

Brahimi-rapporten er ein oppfølgar til HIPPO-rapporten.:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 2 av 8

Sovjetunionens fall gjorde det vanskelegare å få til eining i Tryggingsrådet.:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 3 av 8

Til no har FN-operasjonar hatt som mandat å nedkjempe ein eller fleire konfliktpartar.:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 4 av 8

I forslaget frå høgnivåpanelet legg ein stor vekt på å integrere militære og sivile tiltak.:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 5 av 8

i 2015 er FN engasjert med ein fredsoperasjon i Den sentralafrikanske republikken.:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 6 av 8

Seksuelle overgrep mot sivile har vore eit problem i nokre FN-operasjonar.:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 7 av 8

Eit altfor stort spenn mellom ambisiøse mandat og manglande ressursar har medverka til at FN er i ei legitimitetskrise.:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 8 av 8

Å investere i eigen tryggleik er først og fremst eit idealpolitisk tiltak.:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Resultat

Du fikk poeng av 8 mulige

1. Brahimi-rapporten er ein oppfølgar til HIPPO-rapporten.:

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje

2. Sovjetunionens fall gjorde det vanskelegare å få til eining i Tryggingsrådet.:

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje

3. Til no har FN-operasjonar hatt som mandat å nedkjempe ein eller fleire konfliktpartar.:

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje

4. I forslaget frå høgnivåpanelet legg ein stor vekt på å integrere militære og sivile tiltak.:

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje

5. i 2015 er FN engasjert med ein fredsoperasjon i Den sentralafrikanske republikken.:

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje

6. Seksuelle overgrep mot sivile har vore eit problem i nokre FN-operasjonar.:

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje

7. Eit altfor stort spenn mellom ambisiøse mandat og manglande ressursar har medverka til at FN er i ei legitimitetskrise.:

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje

8. Å investere i eigen tryggleik er først og fremst eit idealpolitisk tiltak.:

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje
FraTilKommentar