Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 2 2015

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Diskuter påstanden: «ISILs framvekst startet med den amerikanskledete invasjonen av Irak i 2003.»
 2. Diskuter setningen «For å slå ISIL er det ikke nok å bekjempe dem bare i Irak».
 3. Diskuter hvorvidt det store innslaget av fremmedkrigere er til fordel eller ulempe for ISIL.
 4. Gjør greie for det folkerettslige grunnlaget for andre land til å krige mot ISIL i Irak og i Syria.
 5. Gjør greie for hvordan regionale hovedaktører stiller seg til ISIL.
 6. Diskuter hvor solid det folkerettslige grunnlaget er for utenlandsk innblanding i Irak og Syria.
 7. Diskuter hvorvidt det var riktig av USA og andre å bombe ISIL i irakisk Kurdistan fra august 2014.
 8. Diskuter påstanden «Det er riktig av Norge å begrense seg til å rådgi og trene soldater i Irak.»
 9. Diskuter hvordan norske myndigheter bør stille seg til nordmenn som enten ønsker å dra eller vender hjem etter å ha vært fremmedkrigere i Irak og Syria. Diskuter mulige tiltak.
 10. Diskuter påstanden: «ISILs framvekst startet med den amerikanskledete invasjonen av Irak i 2003.»
 11. Diskuter setningen «For å slå ISIL er det ikke nok å bekjempe dem bare i Irak».
 12. Diskuter hvorvidt det store innslaget av fremmedkrigere er til fordel eller ulempe for ISIL.
 13. Gjør greie for det folkerettslige grunnlaget for andre land til å krige mot ISIL i Irak og i Syria.
 14. Gjør greie for hvordan regionale hovedaktører stiller seg til ISIL.
 15. Diskuter hvor solid det folkerettslige grunnlaget er for utenlandsk innblanding i Irak og Syria.
 16. Diskuter hvorvidt det var riktig av USA og andre å bombe ISIL i irakisk Kurdistan fra august 2014.
 17. Diskuter påstanden «Det er riktig av Norge å begrense seg til å rådgi og trene soldater i Irak.»
 18. Diskuter hvordan norske myndigheter bør stille seg til nordmenn som enten ønsker å dra eller vender hjem etter å ha vært fremmedkrigere i Irak og Syria. Diskuter mulige tiltak.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål