Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 20 2016

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med kalifat, sekulær, Peshmerga og Hizbollah?
 2. Hva menes med Nusrafronten? Hvordan er forholdet mellom IS og Nusrafronten?
 3. Gjør greie for grunner til at IS kunne vokse fram.
 4. Gjør greie for kjennetegn ved IS-styret.
 5. Hva menes med fremmedkrigere i IS-sammenheng?
 6. Hvorfor betyr det mye for kurderne å skape ett sammenhengende kurdisk område i Nord-Syria?
 7. Hvem er det Russland i all hovedsak bomber i Syria? Hvordan begrunner de denne bombingen?
 8. Hva er det folkerettslige grunnlaget for at koalisjonen bomber i Syria, enn i Irak?
 9. Hvorfor trener Norge syriske opposisjonsstyrker i Jordan og ikke i Syria?
 10. Gjør greie for dilemmaer USA opplever som ledende land i koalisjonen overfor koalisjonspartnere som Tyrkia, Peshmerga og den irakiske regjeringen.
 11. Diskuter hvordan en innbygger i Mosul kan oppleve det å bli frigjort fra IS-styre?
 12. Diskuter påstanden: «Selv om IS blir slått militært, trenger ikke det bety at IS blir borte.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål