Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 2 2016

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med sårbar stat?
 2. Hva er Sahelbeltet?
 3. Hvor finner vi de mest sårbare statene i verden?
 4. Beskriv hvordan konfliktbildet i verden har utviklet seg de siste to–tre årene.
 5. Gjør greie for noen forhold som bidrar til å forsterke at bildet synes dystrere enn på flere år.
 6. Gjør kort greie for hvordan indeksen over sårbare stater er sammensatt.
 7. Gjør greie for i hvilke deler av verden antallet konflikter er størst og krigshandlingene verst.
 8. Kommenter og nyanser påstanden «Den typiske krigen i vår tid er en borgerkrig».
 9. Sammenlikn hvor i verden krig og kriminell vold finner sted.
 10. Hvordan er tallene for «politisk drepte» – slagmarksdrepte sammenliknet med antall drepte etter kriminell voldsbruk?
 11. Diskuter grunner til at noen land og regioner er så mye mer preget av kriminell vold enn andre. Bruk internett.
 12. Diskuter i hvilken grad Vesten er medskyldig i den omfattende voldsbruken som Midtøsten har opplevd i seinere år.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål