Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 18 2017

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvor mye av Nigerias økonomi er basert på olje og gass?
  2. Hvilke interne stridigheter har preget Nigeria siden landet løsrev seg fra kolonimakten Storbritannia i 1960?
  3. Hvor mange språk snakkes det i Nigeria?
  4. Gjør greie for fattigdomssituasjonen i Nigeria.
  5. Hvilke religioner dominerer i Nigeria?
  6. Hvilke problemer skaper oljeutvinning for de som bor i nærheten av oljefeltene i Nigeria?
  7. Hvor lang tid anslår UNEP at det vil ta å bøte på skadene forårsaket av oljeforurensning i Ogoniland- og hvor mye penger foreslår UNEP at det vil koste å rydde opp de fem første årene av en slik opprydningsprosess?
  8. Hvilke skader har blitt gjort i Niger-deltatet som følger av oljeforurensning ifølge UNEP-rapporten Environmental Assessment of Ogoniland?
  9. Gjør greie for Norges interesser i Nigeria når det gjelder oljeutvinning?

Lenkeforslag:

Operasjon Dagsverk: Vi er alle oljebarn

Bistandsaktuelt: Hvis Nigeria er så rikt, hvorfor er nigerianere så fattige?

UNEP: Environmental Assessment of Ogoniland Report (UNEP)

Flytkninghjelpen: Én million har returnert til Nigeria

FN-sambandet: Nigeria

Store norske leksikon: Nigeria

Store norske leksikon: Boko Haram

Tidligere HHD-artikler:

Nigeria - eit land fylt av motsetnader (HHD nr. 4/2014)

Relaterte kompetansemål