Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 5 2017

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva er en nasjonalist?
 2. Hva menes med klientelisme?
 3. Hva menes med en separatist?
 4. Hva vil det si at Nagorno-Karabakh er en enklave?
 5. Hva vil det si å diversifisere økonomien i et land?
 6. Hva menes med etnisk rensing?
 7. Hvordan har Nagorno-Karabakh blitt etnisk renset?
 8. Hva menes med autoritært styre og autokrati? Hvordan kan Alijev-familien i Aserbajdsjan sies å representere et autoritært styre?
 9. Hva er en konflikt kjennetegnet av etniske motsetninger?
 10. Vis eksempler på konfliktskapende nasjonsbygging i denne artikkelen.
 11. Hva er det som gjør Sør-Kaukasus til et viktig internasjonalt knutepunkt?
 12. Diskuter hvorfor Abkhasia og Sør-Ossetia i sin tid brøt ut av Georgia.
 13. Gjør greie for hvordan det tre landene har orientert seg forskjellig utenrikspolitisk etter oppløsningen av Sovjetunionen.
 14. Diskuter hvilken interesse Russland kan ha av å fryse konfliktene i Kaukasus.
 15. Diskuter hvilke utfordringer de tre sørkaukasiske statene står overfor – samlet og hver for seg.
 16. Diskuter fordeler og ulemper de tre sørasiatiske statene kan ha av å være naboer til Russland.

Lenkeforslag til denne artikkelen