Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 11 2017

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva er Sahelbeltet?
 2. Hva menes med korrupsjon?
 3. Hva vil det si at «Juba ikke var demilitarisert»?
 4. Hva menes med at Sør-Sudan har en autoritær styringstradisjon?
 5. Forfatterne advarer mot å forstå konflikten i Sør-Sudan som en konflikt mellom etniske grupper og personlige motsetninger.  Gjør greie for hvordan de forklarer konflikten.
 6. Gjør greie for hva som er de største utfordringene for sørsudanerne og statsstyret der.
 7. Gjør nærmere greie for hva et komplisert konfliktbilde i Sør-Sudan betyr.
 8. Bruk internett til å formulere en kort beskrivelse av presidenten og visepresidenten i Sør-Sudan: Oppvekst, utdanning, karriere, allianser.
 9. Bruk internett til å konkretisere hvilke naturressurser Sør-Sudan er rikt på.
 10. Hvorfor har det vært så vanskelig å utvikle en felles nasjonal identitet i den nye staten Sør-Sudan?
 11. Drøft hva som kan eller må gjøres – både nasjonalt og internasjonalt – for å få Sør-Sudan på fote.
 12. Drøft mulige problemer frigjøringsbevegelser står overfor når de skal bygge det nye statsstyret.
 13. Diskuter påstanden «Norge har et ekstra stort ansvar for å få Sør-Sudan tilbake på utviklingssporet».

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål