Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 17 2017

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 17 2017

Terror i Europa: IS-effekten

27. Sep 2017
 • Petter Nesser

Sommeren 2017 gjennomførte IS-jihadister et brutalt terrorangrep i Barcelona. En bil dundret da inn i menneskemengden i paradegata La Rambla. Like etter skjedde et nytt bilangrep...

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med IS-effekten?
 2. Hva er en jihadist?
 3. Hva er en soloterrorist?
 4. Hva er  en fremmedkriger?
 5. Hva forstår du med en potensiell terrorist?
 6. Gjør greie for utviklingen i terrorutfordringen i Europa i de siste årene.
 7. Gjør greie for hvordan fremmedkrigerne står sentralt i å skape en IS-effekt i Europa.
 8. Hvorfor er det ideologisk omstridt blant jihadister å drive med internasjonal terror?
 9. Gjør greie for viktige forskjeller mellom separatister og jihadister?
 10. Hvordan forklarer forfatteren den økte trusselen fra ekstreme islamister?
 11. Hvilke taktiske grep har IS gjort som har bidratt til å skjerpe terrortrusselen i Europa?
 12. Gjør greie for hvordan fremmedkrigere er en uensartet gruppe.
 13. Diskuter påstanden «Sammenliknet med andre dødelige farer, overdrives terrortrusselen betydelig.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI): Mer om islamistisk terror i Europa

FFI om De europeiske jihadistenes røtter
Artikkel på VG.no: Hvor mye frihet vil du gi fra deg?

VG.no: Slik fungerer Europas islamistiske terrorceller

Aftenposten.no: Terrroeksperter om sikkerhetstjenestene: De har for dårlige kilder
Wikipededia om islamistisk terror i Europa
PST.no - den åpne trusselvurderingen til Politiets sikkerhetstjeneste 2017
Politiet.no om hva hatkriminalitet er

NRK.no: Bølgje av hatkriminalitet etter Trump-siger

Tidligere HHD-artikler:

Høyreradikale partier i dagens Europa
Regionenes Europa - de rikes opprør

Relaterte kompetansemål