Arbeidsoppgaver til HHD nr. 1 2018

Les artikkelen

Oppgaver

  1. Innenfor hvilket område er det Russland og USA har klart å samarbeide best i nyere tid?
  2. Forholdet mellom Russland og USA har endret seg mye i løpet av historien. Hvilke episoder har påvirket relasjonen?
  3. Hvilke hendelser de siste årene er det som gjør relasjonen mellom Russland og USA så aktuell?
  4. Hva er grunnen til at USA og Russland ikke har klart å bli enige i FNs sikkerhetsråd om hvordan de skal løse Syria-krisen?
  5. Hvorfor er det så viktig at stormakter samarbeider og hvilke situasjoner i verden i dag krever at Russland og USA går sammen?
  6. Gjør greie for hvorfor Russland og USA ikke har klart å samarbeide i FNs sikkerhetsråd om krigen i Syria.
  7. Forklar hvorfor det var budd på folkeretten da USA brukte militær makt i Irak i 2003, mens det ikke var det da de deltok i kampene i Mosul i 2017.
  8. Drøft hvordan det er mulig at USA og Russland er i konflikt, mens presidentene gir uttalt støtte til hverandre.
  9. Drøft påstanden: «En ny kald krig er på trappene». 

Relaterte kompetansemål