Arbeidsoppgaver til HHD nr. 3 2018

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er NATO? 
  2. Hva er EU?
  3. Hva har nå gjort det mulig for EU å satse på mer forsvarssamarbeid? 
  4. Hva er det Trump krever av de andre NATO-medlemmene? 
  5. Legg fram de største forskjellene på NATO og EU. 
  6. Hvilke argumenter bruker artikkelforfatteren for at NATO ikke vil bli erstattet av EUs forsvarssamarbeid.
  7. Hvorfor er det et problem for Norge dersom EU erstatter NATO? 
  8. Forklar hvorfor USA ikke bare melder seg ut av NATO.
  9. Drøft hvordan verden ville sett ut uten NATO. 

Lenkeforslag til denne artikkelen:

Relaterte kompetansemål