Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 4 2019

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva mener vi når vi snakker om det transatlantiske samarbeidet?
  2. Og kva meinar vi med den liberaiustiske verdensordenen?
  3. På hvilke områder er USA og EU knyttet sammen?
  4. Kva for historiske begivenhetar har knytta USA og Europa saman?
  5. Kva er Trumandoktrinen?
  6. Hva truer dette tradisjonelle samarbeidet?
  7. List opp argumenter for og imot en eventuell «skilsmisse».
  8. Skriv et essay om hvordan hverdagen vår her i Norge ville vært om vi hadde vore tettare knytt til Kina eller Russland i staden for USA?

Lenkeforslag til artikkelen

Tidligere "Hvor hender det?"-artikler:


Annet:

Relaterte kompetansemål