Arbeidsoppgåver og lenkeforslag til HHD nr. 6 2020

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 6 2020

Korona og falske nyheiter: Ein infodemi

27. Apr 2020
  • Bente Kalsnes

Koronautbrotet er ikkje berre ein pandemi som har spreidd seg til nesten alle land i verda. Det er også ein infodemi – ein tsunami av meir eller mindre påliteleg informasjon,...

Spørsmål til artikkelen

  1. Kva meiner WHO med ei «infodemi»?
  2. Kva betyr «viral»?
  3. Kva er forskjellen på feilinformasjon og desinformasjon?
  4. vorfor Kvifor kan falske nyheiter om korona i verste fall ta liv?
  5. Gi nokre eksemplar på falske nyheiter om korona.
  6. Kva kan motivet være for å spre falske nyheiter?
  7. Kva er media si rolle i å dekke pandemien?
  8. Les denne saken. Bruk framgangsmåta skissert i artikkelen for å avdekke om dette er ei falsk nyheit eller ikkje. Beskriv korleis du har gått fram og kva som er konklusjonen din.
  9. Og sist, men ikkje minst: Kva er det viktigste du kan gjere for å stanse speiinga av viruset?

Tidlegare HHD-artiklar




Vidare fordjuping


Oppgaver

Relaterte kompetansemål