Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 16, 2021

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Skriv ned navnet på de fem siste forbundskanslerne i Tyskland før Angela Merkel.
  2. Hvilke årstall satt de?
  3. Hvorfor sier man at Tyskland er det mektigste landet i Europa?
  4. Hvorfor blir Merkel omtalt som «krisekansleren»?
  5. Hvilke kriser har dominert hennes 16 år ved makten?
  6. Velg en av krisene som er nevnt i artikkelen, og utbroder denne.
  7. Hvilke grep har Merkel gjort, som har påvirket Tyskland i negativ retning?
  8. Les deg opp på valget i Tyskland i nettaviser: Hvem skal ta over makten og hva kan vi forvente av ham?

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning