Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 1, 2022

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva vil det si at Ukraina er en utbryterstat?
  2. Hvorfor tok Russland Krimhalvøya fra Ukraina?
  3. Hva er oransjerevolusjonen?
  4. Hvorfor ønsker ikke Russland at Ukraina skal bli medlem i NATO?
  5. Hva er Minsk-avtalene?
  6. Hva er fordelene Ukraina ser med å være mer knyttet til Vesten enn Russland?
  7. Hvilke vurderinger gjør trolig Putin seg når han avgjøre hvorvidt han skal angripe Ukraina igjen eller ikke?
  8. Diskutér: Hva tenker du NATO og Vesten kan gjøre for å demme opp for konflikt i Ukraina?

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


Relaterte kompetansemål