Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet

Alle kompetansemål