Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder

Alle kompetansemål