Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 3367, Objekt-ID: 3406

Nasjonalisering

Nasjonalisering

 

Nasjonalisering vil seie overdraging av private foretak til statleg (offentleg) eige – det motsette av privatisering – enten ved kjøp eller tvang. Éin variant er når regjeringa i eit land tar over over ei utanlandsk verksemd i landet.