Tema

Internasjonale organisasjoner

Stater, og spesielt de mektigste landene, dominerer i verdenspolitikken. Men hvordan jobber stater for å fremme sine interesser på den internasjonale arenaen?

Studiet av internasjonale organisasjoner og global styring tar for seg det mylderet av aktører som er involvert i å debattere og iverksette styringsmekanismer som går ut over statens grenser. Et kjernespørsmål er hvilke aktører som kan snakke og handle med autoritet på vegne av større grupper, og handle for å løse problemer som går utover nasjonale grenser. Mens staten fortsatt er den primære aktøren i verdenspolitikken, viser både historien og trender i nåtiden at ikke-statlige aktører er viktige, og har betydning for vår forståelse av hva stater gjør og hvordan de gjør det.

Aktuelle forskningsspørsmål innen dette feltet kan være:

 • Hvilken rolle spiller internasjonale organisasjoner som Verdensbanken i å forme staters innenrikspolitikk?
 • Når og hvordan kan ekspertgrupper og nettverk av interessegrupper lykkes i å påvirke innholdet i internasjonal politikk?

Nyheter om internasjonale organisasjoner

Alle artikler om internasjonale organisasjoner (totalt 84)

Hvor hender det? om internasjonale organisasjoner

Alt om internasjonale organisasjoner fra Hvor hender det? (totalt 17)

Publikasjoner om internasjonale organisasjoner

 • Publikasjon : NUPI Report

  The Politics of Stability: Cement and Change in Cyber Affairs

  2019
  In November 2018, the Global Commission on the Stability of Cyberspace, inaugurated one year earlier ‘to develop proposals for norms and policies to enhance international security and stability and guide responsible state and non-state behavior in cyberspace’, launched six norms pointing ‘the way to...
 • Publikasjon : Policy Brief

  Tre trender som utfordrer norsk utenrikspolitikk

  2019
  Denne policy briefen tar utgangspunkt i tre globale trender, og gir en analyse og vurderinger av hva trendene innebærer av utfordringer og muligheter for norsk utenrikspolitikk i tiden fremover: 1. Nye stormakter vokser frem. 2. Migrasjon brer om seg. 3. Utenrikspolitikk blir innenrikspolitikk.
 • Publikasjon : Policy Brief

  Forebygging av krig og konflikt i cyberdomenet

  2019
  Cyberdomenet representerer kanskje en av vår tids største trusler mot internasjonal fred og sikkerhet men er viet lite oppmerksomhet hva gjelder forebygging av krig og konflikt. Det er behov for internasjonale forpliktende kjøreregler som hever blikket over IKT-forvaltning, digitalisering og cybersikkerhetstiltak...
  FN
Alle publikasjoner om internasjonale organisasjoner (totalt 138)

Forskningsprosjekter om internasjonale organisasjoner

Alle forskningsprosjekter om internasjonale organisasjoner (totalt 32)