Tema

NATO

Siden etableringen i 1949, har NATO vært hjørnesteinen i norsk sikkerhet og forsvar.

Under den kalde krigen var kollektivt forsvar, under artikkel 5 i avtalen, alliansens viktigste funksjon – som et svar til Sovjet og Warszawapakten. Da Den kalde krigen tok slutt i 1989, begynte NATO på en omstrukturering som i større grad handlet om å utføre fredsbevarende operasjoner og andre former for krisehåndteringsoperasjoner, for eksempel på Balkan og Afrikas horn. ISAF-operasjonen (2003-2014) i Afghanistan ble den største noensinne, og inkluderte flere land som ikke var NATO-medlemmer. I kjølvannet av Russlands illegale annektering av Krim og engasjement i Ukraina, har NATO lagt større vekt på kollektivt forsvar. Organisasjonen strever likevel internt etter år med store kutt i forsvarsbudsjettene i europeiske land, noe om betyr at USA alene bærer over 70 prosent av organisasjonens totale budsjettkostnader. NUPI følger utviklingen i NATO og de mange medlemsstatene deres, som USA, Frankrike og Polen.

Nyheter om nato

Alle artikler om nato (totalt 33)

Hvor hender det? om nato

Alt om nato fra Hvor hender det? (totalt 16)

Publikasjoner om nato

 • Publikasjon : Policy Brief

  Why Franco-German leadership on European defense is not in sight

  2019
  Emmanuel Macron, already as a presidential candidate, bet heavily on Europe and the Franco-German tandem. This choice, which required a certain amount of political capital, resulted in a number of initiatives, many of them outlined in his September 2017 Sorbonne speech. It also resulted in the bilateral...
 • Publikasjon : Policy Brief

  Tre trender som utfordrer norsk utenrikspolitikk

  2019
  Denne policy briefen tar utgangspunkt i tre globale trender, og gir en analyse og vurderinger av hva trendene innebærer av utfordringer og muligheter for norsk utenrikspolitikk i tiden fremover: 1. Nye stormakter vokser frem. 2. Migrasjon brer om seg. 3. Utenrikspolitikk blir innenrikspolitikk.
 • Publikasjon : Artikkel

  Blikket i glasskulen: NATO de neste 70 år

  Hvordan vil det gå med NATO? Vil alliansen overleve de neste 70 år? Hvilke utfordringer vil alliansen i så fall måtte håndtere? Artikkelen spekulerer på fremtiden og forsøker å se inn i glasskulen og peke på noen mulige utviklingstrekk. Jeg argumenterer at NATO trolig vil bestå, men dens relevans vil...
Alle publikasjoner om nato (totalt 79)

Forskningsprosjekter om nato

Alle forskningsprosjekter om nato (totalt 15)