Russland, Asia og internasjonal handel

Publisert: 24. mars 2015

Hvilken rolle spiller Russland, Arktis og Asia i global politikk? Hvordan utvikler disse samfunnene seg? Hvordan foregår samspillet mellom internasjonal handel, innovasjon og politikk? Og hvordan påvirker dette samspillet bedrifter, industrier og land i den globale økonomien?  

NUPI har et betydelig forskningsmiljø som jobber med disse spørsmålene, og et stort internasjonalt nettverk i de aktuelle regionene.

Viktige temaer i forskningen vår er energipolitikk og økonomi, inkludert olje, naturgass og fornybar energi. Etnisitet, nasjonsbygging og nasjonalisme i Russland, Aasia og Arktis, samt demokrati, menneskerettigheter, handel og økonomi i disse landene, er også sentrale forskningsfelt.

Spørsmål knyttet til russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk er også sentrale, inkludert temaer som urfolk i Russlands nordområder, geopolitiske dimensjoner av naturressurser og territorium i Arktis og den kaspiske regionen, samt relasjoner med Kina og andre viktige naboland.

Gruppen ledes av Kristin Fjæstad.

Relaterte personer