Tema

Norden

Landene i Norden er blant de mest velstående i verden, og representerer en politisk stabil og velfungerende del av et Europa i endring.

Norden er det historisk-geografiske fellesnavnet på Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Områdene har til sammen over 26 millioner innbyggere og et areal på 3,5 millioner km².  Samlet er den nordiske økonomien på størrelse med Russland eller Spanias. De nordiske landene har en lang historie med kulturelt fellesskap, bl.a. uttrykt gjennom etableringen av Nordisk råd i 1952 og Nordisk ministerråd i 1971. I en rekke sammenhenger internasjonalt opererer Norden som en politisk blokk, og landene er bl.a. tilsluttet Den nordiske passunionen, Europarådet, EØS-avtalen, FN og Schengen-traktaten. Men mens Norge, Danmark og Island er medlemmer av NATO, er Finland og Sverige det ikke. Tilsvarende er Danmark, Sverige og Finland EU-medlemmer, mens Norge og Island står utenfor.

Nordisk samarbeid på utenriks- og sikkerhetspolitikk står sentralt i NUPIs forskning om Norden. Sentrale spørsmål er hvordan de nordiske landenes ulike alliansepolitikker påvirker evnen til nordisk samarbeid i praksis, og hvilke muligheter for internasjonalt gjennomslag Norden kan ha som utenrikspolitisk blokk. NUPIs forskning på Norden er samlet under programmet Norden i verden.

Nyheter om Norden

Alle artikler om Norden (totalt 31)

Hvor hender det? om norden

Alt om Norden fra Hvor hender det? (totalt 5)

Publikasjoner om Norden

Alle publikasjoner om Norden (totalt 67)

Forskningsprosjekter om Norden

Alle forskningsprosjekter om Norden (totalt 15)