Tema

Cyber

Vår digitaliserte verden skaper et vell av muligheter, men også utfordringer og sårbarheter. På NUPI forsker vi på de mange spørsmålene knyttet til de samfunnsmessige og politiske aspektene ved dette.

For mer info om vår forskning, våre arrangementer og publikasjoner på cyber, se NUPIs forskningssenter for cybersikkerhet.

Cyber handler om det som er relatert til datamaskiner, IKT og nettverk, både digital informasjon og fysiske objekter.  Digital teknologi endrer samfunn i høy hastighet, og det knytter seg store muligheter til denne utviklingen. På en rekke områder skaper imidlertid økt avhengighet av cyberspace også muligheter for kriminelle, og sårbarhet i kritiske samfunnsstrukturer og i konfliktsituasjoner. NUPIs forskning på cyber tar sikte på å forstå både mulighetene og utfordringene knyttet til fenomenet, for slik å kunne bidra til å minske avstanden mellom teknologi og politikk. NUPI arbeider med en rekke problemstillinger knyttet til cybersikkerhet, global styring og internasjonale cybernormer, kapasitetsbygging i utviklingsland, digitale trusler mot demokratiet, samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, cybervåpen i internasjonale konflikter og trusler mot kritisk infrastruktur.

Noen av spørsmålene vi forsøker å svare på er:

 • Hvordan skal utviklingsland håndtere de nye digitale utfordringene?
 • Hvilke digitale trusler finnes i dag og i fremtiden, og hvordan kan man øke bevisstheten i samfunnet om disse?
 • Hva er den mest effektive måten å styre cyberspace på?

Nyheter om cyber

Alle artikler om cyber (totalt 24)

Hvor hender det? om cyber

 • Hvor hender det? nr. 6 2020

  Korona og falske nyheiter: Ein infodemi

  27. apr. 2020
  • Bente Kalsnes

  Koronautbrotet er ikkje berre ein pandemi som har spreidd seg til nesten alle land i verda. Det er også ein infodemi – ein tsunami av meir eller mindre påliteleg informasjon, desinformasjon, falske nyheiter,...

 • Hvor hender det? nr. 5 2019

  Kan demokratier hackes?

  9. mai 2019

  Før det amerikanske valget i 2016 ble Hillary Clintons e-poster stjålet av russiske hackere. Også Brexit-avstemningen samme år og det franske presidentvalget i 2017 ble forsøkt manipulert gjennom hacking...

 • Hvor hender det? nr. 4 2018

  Fake news!

  23. feb. 2018

  Det siste året har omgrepet falske nyheiter eller «Fake news» blitt meir og meir vanleg å lese i båe norske og internasjonale media. For berre eit par år sidan var dette eit omgrep som knapt blei nytta,...

Publikasjoner om cyber

Alle publikasjoner om cyber (totalt 62)

Forskningsprosjekter om cyber

Alle forskningsprosjekter om cyber (totalt 13)