Tema

Konflikt

Studiet av konfliktløsning handler om hvordan ulike aktører går frem for å bidra til at konflikter kan få fredelige utfall.

NUPIs forskning på konfliktløsning har ofte en praktisk målsetning ved at målet er å forbedre metodene som benyttes for å skape dialog og forsoning mellom parter. Dette handler både om å få dem til forhandlingsbordet og å etablere varige løsninger for fred. Både små og store, statlige og sivile aktører i verdenssamfunnet kan være involvert i konfliktløsning. Studier av konfliktløsning er nært knyttet til fredsoperasjoner og fredsbygging, diplomati og til studier av konflikter.

Aktuelle forskningsspørsmål knyttet til konfliktløsning er:

  • Hva er veien frem til formelle fredsforhandlinger?
  • Hva er forhandlerens og tilretteleggerens rolle i forhandlingene?
  • Hvordan ser maktrelasjonene i en fredsprosess ut?

Nyheter om konflikt

Alle artikler om konflikt (totalt 151)

Hvor hender det? om konflikt

Alt om konflikt fra Hvor hender det? (totalt 113)

Publikasjoner om konflikt

Alle publikasjoner om konflikt (totalt 264)

Forskningsprosjekter om konflikt

Alle forskningsprosjekter om konflikt (totalt 45)