Tema

Menneskerettigheter

Menneskerettighetsnormer er knyttet til individets ukrenkelighet. Normene har en lang historie, som strekker seg tilbake fra lenge før FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt i 1948.

I løpet av de siste to tiårene spesielt har menneskerettigheter i økende grad utgjort rammeverket for debatter om utvikling, konflikt, miljøspørsmål, handel, humanitær bistand og andre tema. Denne utviklingen har gått hånd i hånd med innlemmelsen av menneskerettighetsprinsipper i nasjonal lovgivning.

Forskning på menneskerettigheter tar blant annet opp:
• Spredningen av menneskerettighetsprinsipper og varierende implementering av disse i ulike land
• Mer juridisk orienterte studier utforsker den rettslige statusen til menneskerettighetsprinsipper sammenlignet med andre rettslige normer
• En nyere og mer kritisk analysevei tar for seg hvordan menneskerettighetsdiskurser legger til rette for enkelte typer politiske krav mens den utelukker andre, og hvordan enkelte aktører får makt til å snakke på vegne av større grupper

Nyheter om menneskerettigheter

Alle artikler om menneskerettigheter (totalt 18)

Hvor hender det? om menneskerettigheter

Alt om menneskerettigheter fra Hvor hender det? (totalt 64)

Publikasjoner om menneskerettigheter

Alle publikasjoner om menneskerettigheter (totalt 30)

Forskningsprosjekter om menneskerettigheter

Alle forskningsprosjekter om menneskerettigheter (totalt 5)