Konferansen er nå stengt for påmelding. Vennligst send en e-post til seminar@nupi.no dersom du ønsker å bli satt på venteliste.

[Tidsskrift]

Europa mot en ny politisk og økonomisk epoke
I 2012 står Europa midt i en politisk og økonomisk brytningstid preget av store utfordringer. Året markerer også merkedager for Norges tilknytning til Europa og EU. Det er 20 år siden Norge undertegnet EØS-avtalen; 50 år siden signeringen av Helsingfors-avtalen; og i høst ventes stortingsmeldingen om Europa.

Under årets Agenda-konferanse tar vi opp sentrale sider ved utviklingen i Europa og ikke minst hvilke konsekvenser endringene har og vil få for Norge. Jonas Gahr Støre åpner konferansen og Fernando Gentilini fra EEAS holder hovedtalen. Vi får tre Agenda-innlegg som ser på endringene i Europa gjennom prismene økonomi, utenrikspolitikk og ressurser og energi før vi åpner for debatt om Norges rolle i et Europa i endring.

En fersk utgave av tidsskriftet Internasjonal Politikk vil være gratis tilgjengelig for alle deltakere på konferansen. Klikk på lenken øverst for å lese mer om tidsskriftet.