[Detaljert program] [Innledere] [Veibeskrivelse] [Media] [Tidsskrift]

Utenriksdepartementets Refleks-prosjekt for utenrikspolitisk ordskifte 
og Norsk Utenrikspolitisk Institutt har gleden av å invitere til konferansen:

Asia og vi
Maktforskyvning fra vest til øst

Maktforholdene i verden forskyves. Nye land rykker inn på verdenspolitikkens hovedarena. Asias, og særlig Kinas, økonomiske og miljømessige – og i økende grad også politiske – fotavtrykk er blitt tydeligere. Verden er multipolar, med flere og til dels nye maktsentra. De nye økonomiske og politiske stormaktene har på kort tid fått større betydning for vår egen verdensdel. Konferansen Asia og vi
 skal belyse denne utviklingen og konsekvensene for vesten og Norge.