Påmelding til dette arrangementet er nå stengt.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt har gleden av å invitere til Militærmaktseminaret 2012:

Trusselbildet og NATOs nærområdepolitikk sett fra sør, øst og nord
- hva truer småstaten Norge?

Årets militærmaktseminar setter søkelys på aktuelle og fremtidige trusler mot NATO og alliansens medlemmer, med særlig fokus på regionale sikkerhetsutfordringer og hvordan NATO møter disse. Hvor godt er NATO-landene rustet til å håndtere de mest sentrale truslene?

Og hvordan ivaretas norske bekymringer og behov gjennom NATOs strategi og målrettet norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk?

Du kan lese mer om årets tema her: 

Military Power Seminar 2012 - further information on the topic