Forskerseminar i regi av Avdeling for internasjonal politikk:

The Diplomatic Meal
Iver B. Neumann ser på historiske og sosiale forutsetninger for måltidet som diplomatisk praksis. Seminaret handler dels om hvordan utenrikstjenesten forbereder diplomatiske bordseter og dels om nasjonale kjøkken som en kilde til identitet og nasjonal markedsføring.