Forskerseminar i regi av Avdeling for internasjonal politikk:

Weber and International Relations: State and Status

Patrick Jackson, American University