Norsk Utenrikspolitisk Institutt har gleden av å invitere til et seminar:

Norge og globale maktforskyvninger
Vil det neste århundret bli Asias århundre? Vil vesten synke langsomt hen? Hva betyr det i så fall for internasjonale organisasjoner som Norge setter høyt? Nordmenn er over gjennomsnittet opptatt av internasjonale organisasjoner. Som et demokratisk land av moderat størrelse, med en åpen økonomi, har Norge en betydelig egeninteresse av en velfungerende global rettsorden og stabile internasjonale organisasjoner.

Nå ser vi at EU er inne i sin største krise noensinne, at FN ikke lenger er den eneste naturlige arenaen for å håndtere globale problemer, og at det er betydelig usikkerhet om NATOs fremtidige rolle og strategi. Halvard Leira og Ole Jacob Sending har nylig bidratt til en bok som inngår i Utenriksdepartementets Refleksprosjekt. I dette seminaret vil de gi oss en forsmak på sitt kapittel og snakke om globale maktforskyvninger, hva de betyr for den internasjonale organisasjoner, og hva de betyr for Norge. 

Se hele seminaret her.