Morten Bøås vil diskutere Boko Harams utvikling fra et forsøk på å bygge en massebevegelse under Muhammad Yusufs lederskap til Abubakar Shekaus geriljaorganisasjon med sovende celler i større byer utenfor bevegelsens kjerneområder. Presentasjonen vil legge vekt på de ulike organisatoriske trekkene som Boko Haram har antatt. Bevegelsens utvikling vil bli analysert i lys av situasjonen i Nord-Nigeria og denne regionens plassering innenfor den nigerianske staten. Bøås vil også diskutere i hvilken grad Boko Haram passer inn i eller utfordrer de etablerte analytiske kategorien over afrikanske geriljabevegelser og hva dette betyr for vår evne til å forstå slike bevegelser.