Latvias utenriksminister vil belyse hovedutfordringene som det latviske EU-presidentskapet står overfor. Hva er EUs rolle i møte med krisene både i nærområdene og internt i unionen? Og hvordan skal EU håndtere dem?

Du kan følge seminaret direkte på YouTube