Seminaret vil fokusere på mulighetene for en atomavtale mellom Iran og de seks store, samt mulige nasjonale og internasjonale politiske, geopolitiske og økonomiske implikasjoner av et energilandskap i endring i regionen.Iran kan bli en viktig regional gasseksportør enten til EU eller til Kina, eller til begge. Men aktiv bruk av kaspiske energiressurser av Iran vil kunne få følger fra andre regionale energieksportører. Perspektiver på disse og andre post-avtale scenarier vil bli presentert av deltakerne på seminaret som også vil se på implikasjoner for Iran og andre viktige spillere som EU, Russland og Sentral-Asia.

Se opptaket på Youtube: