Femten år etter at FNs Sikkerhetsråd vedtok Resolusjon 1325 er det på tide å revurdere ikke bare implementeringen, men innholdet av Kvinner-, freds- og sikkerhets-agendaen (WPS). Verdien av WPS-agendaen er enorm, men samtidig sterkt begrenset. Agendaen har vært et viktig verktøy for å synliggjøre kvinners behov for beskyttelse i krig samt rett til å delta på politiske beslutningsfronter for fredsprosesser. Imidlertid har det vært lite engasjement rundt grunnleggende spørsmål som «hva kommer etterpå»?

Spesielt er det viktig å se på hvordan kvinner (og menn) kan sikre at fredsprosesser og langvarige prosjekter kan bygge likestilte sosiale og politiske strukturer som kan bevare freden.

For å få til dette trenger vi kunnskap utviklet av feministiske aktivister, «practitioners», og forskere og akademikere som vanligvis ikke har blitt forstått som en del av og vært i dialog med WPS. Mens WPS har omfattet feministisk arbeid i områder som sikkerhetssektorreform, har ikke feministisk politisk økonomi – med andre ord en integrert feministisk analyse av problemstillinger innenfor økonomi, levekår, flukt og migrasjon, helse, bolig, infrastruktur og byplanlegging, og miljø- og katastrofehåndtering – vært en del av den internasjonale WPS-agendaen. Dette er nødvendig for å sikre fredsprosesser og langvarige likestilling som et ledd i å bevare fred.  

Dr. Carol Cohn er direktør for Consortium on Gender, Security and Human Rights Konsortiu og professor ved universitet i Massachusetts, Boston. Hun er ledende ekspert i det akademiske fagmiljøet som omhandler kjønn i internasjonal politikk, væpnet konflikt og sikkerhet.

Dr. Cohns bidrag til disse fagfeltene har vært mange og banebrytende. Hennes forskning har resultert i en rekke publikasjoner innenfor både akademia og i policy debatter. Hennes siste bok, Women and Wars: Contested Histories, Uncertain Futures, ser på ulike roller og erfaringer fra kvinner i krig. Dr. Cohns publikasjoner inneholder også temaer som amerikanske nasjonale sikkerhetseliter, forståelse av kjønn for eliminering av masseødeleggelsesvåpen, FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325 og «gender mainstreaming» i FNs sikkerhetspolitikk. Som rådgiver har hun blant annet jobbet med kvinnelige ledere fra den Demokratiske Republikken Kongo, Melanesia og Kosovo.

I tillegg har hun vært rådgiver til det irakiske departementet for kvinner og menneskerettigheter, samt for FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner (DPKO) for integrering av kjønn i fredsbevarende operasjoner som et ledd i WPS agendaen.

OBS! Vi har tekniske problemer med seminarregistrering. For å melde deg på noen av neste ukes arrangementer, vennligst send e-post til:

seminar@nupi.no

Vi beklager bryderiet.