FNs fredsoperasjoner er i sterk endring. Hva betyr det for Norge?

Militærmaktseminaret 2015 arrangeres av Forsvarets Høgskole i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Konferansen tar for seg hvilken rolle FNs fredsoperasjoner spiller i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. På årets konferanse spørs vi blant annet om norske myndigheter vil prioritere å allokere ressurser til FN-operasjoner i en stadig mer krevende sikkerhetssituasjon i Europa og Norges nærområder. Hvilke konsekvenser vil et mer omfattende engasjement i FN-operasjoner ha for Forsvaret? Ville det føre til bedrede operative ferdigheter på nasjonalt nivå, eller ville det svekke vår nasjonale forsvarsevne og krisehåndteringsevne?

Dette er en påmeldingsside for Militærmaktseminaret 2015. For fullt program, deltakerliste, bakgrunn og mer informasjon, se Militærmaktseminarets egne sider.