På dette seminaret vil Patrick Porter presentere sin siste bok, The Global Village Myth - Distance, War, and the Limits of Power:

Ifølge sikkerhetseksperter, har en revolusjon innenfor informasjon, transport og våpenteknologi gjort verden mindre og ført til at USA og deres allierte er mer sårbare enn noensinne overfor voldelige trusler som terrorisme og cyberkrigføring. Som et resultat av dette drives responsene på truslene av frykt, med teorier om fallende dominobrikker, hysteri i stedet for edruelig debatt, og en omfavnelse av begrepet «forkjøpskrig» for å temme en kaotisk verden.
Patrick Porter utfordrer disse tankene. I The Global Village Myth går han imot globalismens argumenter og utfallene som ifølge Porter ofte spiller blod og ressurser i jakten på uoppnåelig «total» sikkerhet. Porter undersøker forestillingen om en truet global landsby gjennom å se på al-Qaidas globale geriljabevegelse, militære spenninger i Taiwanstredet, og droner og cyberkrigføring - to teknologier globalister ofte benytter til å støtte opp om sine syn, ifølge Porter.

Hans kritikk synliggjør det tåpelige i katastrofale kriger og hvordan globalismen resulterer i tap av borgerrettigheter. Porter viser hvordan teknologi utvider heller enn innskrenker strategiske rom, og han presenterer et alternativt standpunkt for å lede politikere mot mer fornuftige svar – og med det en klokere og mer bærekraftig overgripende strategi.

Patrick Porter er professor i strategiske studier ved University of Exeter (UK) og forfatter av Military Orientalism: Eastern War through Western Eyes. Sikkerhetspolitisk direktør Svein Efjestad i Forsvardepartementet vil gi sine kommentarer før vi åpner før spørsmål og svar fra publikum.