OBS! Dette seminaret er nå fulltegnet. Påmeldinger som kommer inn etter 12.00 12. august 2015 vil ikke bli registrert. Seminaret kan imidlertid følges direkte, eller ses i etterkant, på NUPIs YouTube-kanal.

I kjølvannet av krigene i Tsjetsjenia og radikalisering av separatistbevegelsen, har radikal islam blitt en sentral drivkraft i motstanden mot russisk styre i Nord-Kaukasus, særlig i de muslimske republikkene Dagestan, Ingusjetia og Kabardino-Balkaria. I senere år har radikal islam også spredt seg til den russiske Volga-regionen.

Et mønster av konflikt mellom radikale undergrunnsmiljøer og føderale sikkerhetsmyndigheter kan observeres i republikker som Tatarstan og Basjkortostan, og leder innimellom til voldelige sammenstøt.
Selv om årsakene til veksten av radikal islam i Russland hovedsakelig er lokale og land-spesifikke drives utviklingen også av ytre impulser.

Konvertering og rekruttering av unge med ulik etnisk bakgrunn gjennom internettbaserte sosiale nettverk er et globalt fenomen. Sammensmeltingen av lokale og globale drivkrefter finner en parallell i hvor krigerne slutter seg til jihads frontlinje. I dag kjemper over 5000 russiske borgere for IS i Midtøsten.

I Norge har vi svært begrenset tilgang til informasjon om radikal islam i Russland. NUPI er derfor veldig glade for å være vertskap for to av Russlands fremste forskere på disse temaene.