Formålet med initiativet er ifølge generalsekretærens kontor å sikre at FN-systemet så tidlig som mulig treffer effektive tiltak forankret i FN-charteret og FNs resolusjoner, samt å hindre og respondere på brudd med på menneskerettighetene og internasjonal humanitær lovgivning.

Dette skal oppnås gjennom en kulturendring i FN-systemet, slik at menneskerettigheter og beskyttelse av sivile blir sett på som et kjerneansvar i hele FN-systemet. I tillegg oppfordrer RUF FN-ansatte til å ta prinsipiell stilling og handle med moralsk overbevisning for å hindre alvorlige og store brudd og lover hovedkvarterets støtte til de som gjør dette. På denne måten bekrefter RUF kjernehensikter og verdier i FN, ifølge generalsekretærens kontor.

Dette seminaret er organisert av Norwegian Centre for Humanitarian Studies, og tar sikte på å gi et overblikk over RUF-initiativet, samt å gi en videre kontekst for å forstå det gjennom analyse av hvordan FN historisk har gjennomført tiltak for å beskytte sivile. I tillegg tas Norges posisjon på initiativet opp, og spørsmålet om hvordan RUF-initiativet fungerer i lys av lokale utfordringer i konfliktområder stilles.

Du kan følge seminaret direkte på YouTube