Presentasjonene på dette seminaret drøfter påvirkningen av synkende oljepriser og sanksjoner på dagens og fremtidige russiske oljeproduksjon og ulike finansieringskilder og hvordan tilgangen til dem har blitt begrenset. Sanksjonene relateres også til den stadig større russiske orienteringen østover.

Seminaret er organisert under RusChange-prosjektet, som ledes av Arild Moe ved FNI. Prosjektet er finansiert av PETROSAM2-programmet ved Norges forskningsråd (NFR).

Chair , Indra Øverland, Head of Energy Programme, NUPI