Euromaidan-revolusjonen i 2014 resulterte i en fundamental reorientering av Ukrainas forhold til andre land. Det sterke ønsket blant Euromaidan-protestanter om å knytte Ukraina tettere til Europa og europeiske integrasjonsprosesser har endret Ukraina. På samme tid reagerte Russland på disse endringene med annekteringen av Krim-halvøya og den fortsatte involveringen i Øst-Ukraina. Viseutenriksminister Galibarenko vil gi en oversikt over Ukrainas prioriteringer og perspektiver på internasjonale relasjoner i denne konteksten.

Ukrainas viseutenriksminister Natalia Galibarenko

Ukrainas viseutenriksminister Natalia Galibarenko

For mer informasjon om viseutenriksminster Nataliia Galibarenko, se Ukrainas Utenriksdepartement