Arrangementet vil blant annet omhandle utfordringene ved å iverksette reform i offentlig sektor og ved å tilpasse forvaltningen til EUs normer og standarder. Utfordringene ved innføring av digital forvaltning for å øke effektiviteten vil også bli drøftet.

Resultater fra et prosjekt som studerer implikasjonene av samarbeidsavtalen for reform i offentlig forvaltning på ulike styringsnivåer i Ukraina vil bli presentert på seminaret.

OBS!

Vi har tekniske problemer med seminarregistrering. For å melde deg på noen av neste ukes arrangementer, vennligst send e-post til:

seminar@nupi.no

Vi beklager bryderiet.