2016

 • Trump som president. Kva vil dette føre til i Asia-stillehavsregionen
  Arrangement
  tir. 6 des. 2016
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Kva blir framtida for Asia-stillehavsregionen med ein isolasjonistisk utanrikspolitikk frå USA? På dette seminaret vil Marc Lanteigne presentere nokre ulike scenarium.

 • Teoriseminar om teori og praksis i IR
  Arrangement
  tir. 6 des. 2016
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI har gleden av å invitere til teoriseminar med Andreas Hvidsten fra UiO, som vil presentere deler av sin nylig forsvarte doktorgrad. Tittel er «Beyond Reification and Deconstruction: Towards a Dialogical Approach to Theorizing International Politics”. Hvidsten vil i seminaret fokusere på dialog mellom teori og praksis i studiet av internasjonal politikk.

 • Korleis verne borgarar i utlandet? Plikta til å hjelpe og verne
  Arrangement
  tor. 24 nov. 2016
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Globaliseringa gjer at stadig fleire borgarar er utanfor landegrensene. Kva for nokre lovpålagde krav om vern har borgarar som oppheld seg i utlandet? Kva inneber slik bistand eller støtte i praksis – og kven definerer kva individ som har rett på vern eller omsorg?

 • Fredsbevarande operasjonar: Korleis måle suksess (og fiasko)?
  Arrangement
  ons. 30 nov. 2016
  Time: 13:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Korleis måler ein suksess i FN's fredsbevarande operasjonar? Kva inneber at ein operasjon berre er delvis er vellykka, eller delvis er ein fiasko? Dette er spørsmål som vil bli diskutert på dette seminaret.

 • Teoriseminar: Atterhald og internasjonale relasjonar
  Arrangement
  søn. 20 nov. 2016
  Time: 13:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI har gleda av å invitere til toriseminar med Brent Steele, Professor ved Insitutt for statsvitskap, Universitetet i Utah.

 • Teoriseminar: Etnografi som ein tilnærmingsmåte til studiet av globale politikkregime?
  Arrangement
  tir. 22 nov. 2016
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI har gleda av å invitere til teorisseminar med Finn Stepputat, seniorforskar ved DIIS.

 • Folkemeininga i Russland: Fakta og misforståingar
  Arrangement
  man. 5 des. 2016
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  I Russland blir det jamleg gjennomført mange meiningsmålingar og resultata blir ofte brukte for å argumentere for populariteten til det noverande regimet. Kirill Rogov besøkjer NUPI for å diskutere forholdet mellom meiningsmålingar og folkemeininga i Russland.

 • Noreg og Russland: Kald krig eller ope vindauge?
  Arrangement
  ons. 23 nov. 2016
  Time: 08:30 Europe/Oslo | Location: Wergeland-salen, Litteraturhuset

  Kva strategi bør Noreg ha overfor Russland? Kva moglegheiter og avgrensingar ligg i samarbeidet? Barentssekretariatet, NUPI og FNI arrangerer den 24. november 2016 debatten: Noreg og Russland: Kald krig eller ope vindauge?

 • Russia in global trade and trade policy
  Arrangement
  tir. 8 nov. 2016
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: C.J. Hambrosplass 2 D

  The seminar presents output from the research project Trade Integration, Geopolitics and the Economy of Russia, coordinated by NUPI and funded by the Research Council of Norway during 2013-2016. Other project partners have been CEFIR (Center for Economic and Financial Research) and Gaidar Institute for Economic Policy in Moscow, and BOFIT (Bank of Finland Institute for Economics in Transition) in Helsinki. Other contributions from the project are presented at NUPIs Russia Conference on ...

 • Tunisia´s Ennahda: Ein modell for demokratisering av politisk Islam?
  Arrangement
  tor. 10 nov. 2016
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Ved tildelinga av Nobels fredspris i 2015 blei rolla til det tunisiske sivilsamfunnet i utviklinga av eit demokratisk styresett i landet anerkjend, representert ved dialogkvartetten. Ein annan viktig og ofte oversett faktor i denne overgangen gjeld rolla til Ennahda, det tunisiske islamistpartiet, som vatn landets første frie og rettferdige val halde i 20...