2016

 • Trump som president. Hva vil dette føre til i Asia-Stillehavsregionen
  Arrangement
  tir. 6 des. 2016
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Hva blir framtiden for Asia-Stillehavsregionen med en isolasjonistisk utenrikspolitikk fra USA? På dette seminaret vil Marc Lanteigne presentere noen ulike scenarier.

 • Teoriseminar om teori og praksis i IR
  Arrangement
  tir. 6 des. 2016
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI har gleden av å invitere til teoriseminar med Andreas Hvidsten fra UiO, som vil presentere deler av sin nylig forsvarte doktorgrad. Tittel er «Beyond Reification and Deconstruction: Towards a Dialogical Approach to Theorizing International Politics”. Hvidsten vil i seminaret fokusere på dialog mellom teori og praksis i studiet av internasjonal politikk.

 • Hvordan beskytte borgere i utlandet? Plikten til å hjelpe og beskytte
  Arrangement
  tor. 24 nov. 2016
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Globaliseringen gjør at stadig flere borgere befinner seg utenfor landets grenser. Hvilke lovpålagte krav om beskyttelse har borgere som oppholder seg i utlandet? Hva innebærer slik bistand eller støtte i praksis – og hvem definerer hvilke individer som har rett på beskyttelse eller omsorg?

 • Fredsbevarende operasjoner: Hvordan måle suksess (og fiasko)?
  Arrangement
  ons. 30 nov. 2016
  Time: 13:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Hvordan måler man suksess i FN's fredsbevarende operasjoner? Hva innebærer at en operasjon bare er delvis er vellykket, eller delvis er en fiasko? Dette er spørsmål som vil bli diskutert på dette seminaret

 • Teoriseminar: Tilbakeholdenhet og internasjonale relasjoner
  Arrangement
  søn. 20 nov. 2016
  Time: 13:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI har gleden av å invitere til toriseminar med Brent Steele, Professor ved Insitutt for statsvitenskap, Universitetet i Utah.

 • Teoriseminar: Etnografi som en tilnærmingsmåte til studiet av globale politikkregimer?
  Arrangement
  tir. 22 nov. 2016
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI har gleden av å invitere til teorisseminar med Finn Stepputat, seniorforsker ved DIIS.

 • Folkemeningen i Russland: Fakta og misforståelser
  Arrangement
  man. 5 des. 2016
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  I Russland gjennomføres det jevnlig et stort antall meningsmålinger og resultatene brukes ofte for å argumentere for det nåværende regimets popularitet. Kirill Rogov besøker NUPI for å diskutere forholdet mellom meningsmålinger og folkemeningen i Russland.

 • Norge og Russland: Kald krig eller åpent vindu?
  Arrangement
  ons. 23 nov. 2016
  Time: 08:30 Europe/Oslo | Location: Wergeland-salen, Litteraturhuset

  Hvilken strategi bør Norge ha overfor Russland? Hvilke muligheter og begrensninger ligger i samarbeidet? Barentssekretariatet, NUPI og FNI arrangerer den 24. november 2016 debatten: Norge og Russland: Kald krig eller åpent vindu?

 • Russia in global trade and trade policy
  Arrangement
  tir. 8 nov. 2016
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: C.J. Hambrosplass 2 D

  The seminar presents output from the research project Trade Integration, Geopolitics and the Economy of Russia, coordinated by NUPI and funded by the Research Council of Norway during 2013-2016. Other project partners have been CEFIR (Center for Economic and Financial Research) and Gaidar Institute for Economic Policy in Moscow, and BOFIT (Bank of Finland Institute for Economics in Transition) in Helsinki. Other contributions from the project are presented at NUPIs Russia Conference on 10th November.

 • Tunisia´s Ennahda: En modell for demokratisering av politisk Islam?
  Arrangement
  tor. 10 nov. 2016
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Ved tildelingen av Nobels fredspris i 2015 ble det tunisiske sivilsamfunnets rolle i utviklingen av et demokratisk styresett i landet anerkjent, representert ved dialogkvartetten. En annen viktig og ofte oversett faktor i denne overgangen gjelder rollen til Ennahda, det tunisiske islamistpartiet, som vant landets første frie og rettferdige valg avholdt i 2011. I motsetning til andre islamistiske partier som fikk makt under den arabiske våren, har Ennahda vist en bemerkelsesverdig vilje til kompromiss og til å gjenfinne sin politiske identitet.