2016

 • Trump som president. Kva vil dette føre til i Asia-stillehavsregionen
  Arrangement
  tir. 6 des. 2016
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Kva blir framtida for Asia-stillehavsregionen med ein isolasjonistisk utanrikspolitikk frå USA? På dette seminaret vil Marc Lanteigne presentere nokre ulike scenarium.

 • Teoriseminar om teori og praksis i IR
  Arrangement
  tir. 6 des. 2016
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI har gleden av å invitere til teoriseminar med Andreas Hvidsten fra UiO, som vil presentere deler av sin nylig forsvarte doktorgrad. Tittel er «Beyond Reification and Deconstruction: Towards a Dialogical Approach to Theorizing International Politics”. Hvidsten vil i seminaret fokusere på dialog1

 • Korleis verne borgarar i utlandet? Plikta til å hjelpe og verne
  Arrangement
  tor. 24 nov. 2016
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Globaliseringa gjer at stadig fleire borgarar er utanfor landegrensene. Kva for nokre lovpålagde krav om vern har borgarar som oppheld seg i utlandet? Kva inneber slik bistand eller støtte i praksis – og kven definerer kva individ som har rett på vern eller omsorg?

 • Fredsbevarande operasjonar: Korleis måle suksess (og fiasko)?
  Arrangement
  ons. 30 nov. 2016
  Time: 13:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Korleis måler ein suksess i FN's fredsbevarande operasjonar? Kva inneber at ein operasjon berre er delvis er vellykka, eller delvis er ein fiasko? Dette er spørsmål som vil bli diskutert på dette seminaret.

 • Teoriseminar: Atterhald og internasjonale relasjonar
  Arrangement
  søn. 20 nov. 2016
  Time: 13:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI har gleda av å invitere til toriseminar med Brent Steele, Professor ved Insitutt for statsvitskap, Universitetet i Utah.

 • Teoriseminar: Etnografi som ein tilnærmingsmåte til studiet av globale politikkregime?
  Arrangement
  tir. 22 nov. 2016
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI har gleda av å invitere til teorisseminar med Finn Stepputat, seniorforskar ved DIIS.

 • Folkemeininga i Russland: Fakta og misforståingar
  Arrangement
  man. 5 des. 2016
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  I Russland blir det jamleg gjennomført mange meiningsmålingar og resultata blir ofte brukte for å argumentere for populariteten til det noverande regimet. Kirill Rogov besøkjer NUPI for å diskutere forholdet mellom meiningsmålingar og folkemeininga i Russland.

 • Noreg og Russland: Kald krig eller ope vindauge?
  Arrangement
  ons. 23 nov. 2016
  Time: 08:30 Europe/Oslo | Location: Wergeland-salen, Litteraturhuset

  Kva strategi bør Noreg ha overfor Russland? Kva moglegheiter og avgrensingar ligg i samarbeidet? Barentssekretariatet, NUPI og FNI arrangerer den 24. november 2016 debatten: Noreg og Russland: Kald krig eller ope vindauge?

 • Russia in global trade and trade policy
  Arrangement
  tir. 8 nov. 2016
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: C.J. Hambrosplass 2 D

  The seminar presents output from the research project Trade Integration, Geopolitics and the Economy of Russia, coordinated by NUPI and funded by the Research Council of Norway during 2013-2016. Other project partners have been CEFIR (Center for Economic and Financial Research) and Gaidar Institute1

 • Tunisia´s Ennahda: Ein modell for demokratisering av politisk Islam?
  Arrangement
  tor. 10 nov. 2016
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Ved tildelinga av Nobels fredspris i 2015 blei rolla til det tunisiske sivilsamfunnet i utviklinga av eit demokratisk styresett i landet anerkjend, representert ved dialogkvartetten. Ein annan viktig og ofte oversett faktor i denne overgangen gjeld rolla til Ennahda, det tunisiske islamistpartiet,1