Det afrikanske kontinenetet har gjort store fremskritt i løpet av de siste tyve årene, men står også overfor stadig større utfordringer med tanke på utvikling og sikkerhet i flere regioner.

Svak styring, voldelig ekstremisme og terrorisme, klimaendringer og en alvorstynget økonomi viser seg å være en giftig mikstur for mange afrikanske stater. På dette seminaret vil Vasu Gouden skissere hvilke skritt afrikanske stater må ta for å imøtegå disse utfordringene, og hvordan partnere, flernasjonale organisasjoner og sivilsamfunnet kan støtte opp om dette arbeidet.

Vasu Gounden er grunnlegger av og administrerende direktør for African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD). Han har 30 års erfaring som megler i kriser, blant annet fra Burundi, Den demokratiske republikken Kongo, Madagaskar og Sør-Afrika. I september 2005 ble Gounden det første medlemmet av en afrikansk NGO som talte til FNs sikkerhetsråd. Han har hatt en rekke engasjementer i sin karriere. Blant annet ble han utropt til en av Global Leaders of Tomorrow av World Economic Forum. Han er også advokat i Sør-Afrikas høyesterett.

ACCORD er i samarbeid med NUPI og Institute for Security Studies in South Africa en del av programmet Training for Peace , og støttet av Utenriksdepartementet.