Den europeiske sikkerhetskonteksten har endret seg betraktelig i løpet av de siste årene. Europeisk sikkerhet og stabilitet utfordres både av tradisjonelle trusler, spenninger mellom Russland og Vesten, migrasjon, terrorisme og høyre-ekstremistiske. Truslene gjelder både territorial og samfunnsmessig sikkerhet. I bred forstand går altså Europas integrasjonsprosjekt en usikker framtid i møte. Dagens sikkerhetskontekst krever stadige tilpasninger, både av NATOs og EUs institusjoner og av enkeltland. Seminaret reiser spørsmål om de to nordiske ikke-NATO-landene Sverige og Finland mestrer disse utfordringene. Hvordan forholder de seg til endringene i sikkerhetsoppbyggingen igangsatt av NATO og EU?

Seminaret er organisert som en del av forskningsprosjektet EUNOR, som har som mål å øke forståelsen av hvordan små stater forholder seg til selvstyre og integrasjon i sine relasjoner til  nøkkelinstitusjoner i Europa. Reagerer de på kontekstendringer ved å søke mer integrasjon eller mer selvstyre?  Hvordan vil deres politiske handlingsrom bli påvirket?

Douglas Brommesson er førsteamanuensis ved Univeritetet I Lund. Hans forskningsinteresser omfatter utenrikspolitisk analyse, media og utenrikspolitikk, og etikk i internasjonal politikk.Han har særlig fokusert på svensk og nordisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, megling i utenrikspolitikken, samt det internasjonale begrepet «responsibility to protect».

Dr Hanna Ojanen er Jean Monnet Professor ved Tampere Universitet (School of Management) hvor hun er ansvarlig for studiene I internasjonal politikk. Hun er også Professsor II ved Universitetet I Helsinki. Hun har doktorgrad fra the European University Institute (Florence). Hennes tidligere stillinger omfatter programdirektør for forskningsprogrammet på EU ved Finsk utennrikspolitisk institutt, forskningsleder ved Utrikespolitiske Instutet i Stockholm. Hun bidrar med bokkapitlet ‘Power in Inter-organizational Relations’ i Handbook of Inter-organizational Relations in World Politics, redigert av Rafael Biermann and Joachim A. Koops, utgitt av Palgrave og som snart vil foreligge.