23. juni 2016 var datoen for avstemningen om hvordan et framtidig forhold mellom Storbritannia og EU vil bli. Resultatet kom som en stor overraskelse på mange - Storbritannia stemte for å forlate EU.

Agata Gostyńska-Jakubowska er forsker ved Centre for European Reform (CER) i London. Hun forsker på på den institusjonelle arkitekturen i EU, beslutningsprosesser i EU, den institusjonelle dimensjonen av EUs økonomiske styresett og differensiert integrasjon. I løpet av de siste månedene har hun fulgt og kommentert debatten om BREXIT. På seminaret i her Oslo vil hun dele sin innsikt, kommentere resultatene av stemmegivningen og gi en kort vurdering av konsekvensene for Storbritannia og EU.

Før hun begynte i CER, jobbet Agata Gostyńska-Jakubowska som seniorforsker ved Polish Institute of International Affairs i Warszawa med forskning på EUs institusjonelle saker. Hun har vært rådgiver for den polske regjeringen med hensyn til hvordan Polen kan styrke sin posisjon i EU og hun har vært en viktig formidler av kunnskap om EU-saker til polsk media. Hun har deltatt i en rekke samarbeidsprosjekter finansiert av bl.a. International Visegrad Fund, EU-kommisjonen (under EUs syvende rammeprogram), samt tilskudd av forskningsmidler fra Norge. Hun har mastergrad i jus og internasjonale relasjoner, begge fra Warsaw University.