Humanitære aktører har i det siste tiåret fått en ny utfordring: å forholde seg til "den voldelige byen".  Utfordringen er både praktisk og organisatorisk. Praktisk: skape engasjement i byene som kan forebygge voldsbruk. Organisatorisk: endre organisasjonenes tradisjonelle arbeidsform. Den vanlige merkelappen for utfordringen er "urban vold". Men fanger merkelappen opp hva som egentlig skjer? 
Hva består utfordringene med å ta opp sosiale problemer i byen i? Hvilke sosiale problemer er det tale om og hvordan skal de løses? Kan man forholde seg til kriminelle som om de var humanitære agenter? Hvilke behov for beskyttelse finnes det i byene, og hvordan kan slik beskyttelse sikres?  
Dette seminaret markerer avslutningen av forskningsprosjektet "Væpnet vold i urbane områder", som har forsøkt å se sentrale spørsmål utenfra. Seminaret samler en rekke forskere og fagfolk fra humanitære organisasjoner som presenterer noen av sine svar på utfordringene reist av prosjektet.

Elena Lucchi har vært humanitær feltarbeider og operativ rådgiver for urbane operasjoner i Leger uten grenser i Spania. Hun har skrevet en rapport for ALNAP (Active Learning Network for Accountability and Performance) om humanitært engasjement og urban vold og hun har publisert flere artikler om emnet.

Pardis Shafafi har en PhD i socialantropologi fra University of St Andrews. Hun har arbeidet i ulike frivillige organisasjoner i Havana, London og Berlin, og har bidratt i akademiske publikasjoner, tenketanker og bøker. Hun arbeider for tiden i Norges Røde Kors.

Simon Reid-Henry (PhD, University of Cambridge) har forsket på spørsmål om legemiddelfirmaer, utviklingspolitikk, geopolitikk og humanisme. Han var tidligere direktør ved Centre for the Study of Global Security and Development, Queen Mary University of London (QMUL). I dag er han en Leverhulme stipendiat ved QMUL og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) i Oslo.

Joakim Hertzberg Ulstein er forsker på NUPI, og jobber med humanitære organisasjoner, utvikling og utenrikspolitikk. Han er særlig interessert i kunnskapsbaserte praksiser i humanitære organisasjoner. For tiden arbeider han med en PhD i statsvitenskap (Universitetet i Oslo) om hvordan humanitære organisasjoner blir tilpasset urbane omgivelser med væpnede konflikter. Ulstein har også arbeidet for Flyktninghjelpen i flere år.

Ole Jacob Sending forsker på global styring, med særlig focus på internajonale og ikke-statlige organisasjoners rolle i fredsbygging, humanitær bistand og utvikling. Han har publisert i blant annet International Studies Quarterly, European Journal of International Relations og International Theory.