Høsten 2015 kom en stor flyktningstrøm over grensen mellom Russland og Norge. Aldri før har man sett en lignende aktivitet i området. Hva var årsakene til denne utviklingen? Er det rimelig å se på flyktningstrømmen som en del av russisk «hybridkrigføring»? Eller sier den norske mediedekningen mer om forholdet mellom Russland og Norge enn om russisk politikk?

Disse spørsmålene er tema for Akademisk frokost i Cappelen Damms lokaler 22. juni, og for en artikkel av Arild Moe og Lars Rowe i det ferske nummeret av Nordisk Østforum (NØF).

Etter 29 år i papirversjon har NUPI-tidsskriftet blitt gratis og heldigitalt tilgjengelig for alle på nytt forlag – Cappelen Damm Akademisk / Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).

Arrangementet er åpent for alle og gratis, men krever påmelding via NUPIs hjemmesider (klikk på "påmelding").

Velkommen!

Arrangementet er støttet av Tidsskriftforeningen, Kulturrådet og Fritt Ord.